Koncom roka odštartuje Európska komisia druhé kolo podávania žiadostí o cestovné poukazy pre najmenej 12 000 mladých cestovateľov. Žiadatelia musia k 31. decembru 2018 dovŕšiť vek 18 rokov a byť pripravení vydať sa od 15. apríla do 31. októbra 2019 [TBC] na cestu v trvaní najviac 30 dní.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež. Žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá následne vyberie úspešných uchádzačov.

Počas uplynulého leta malo možnosť objavovať Európu vďaka DiscoverEU približne 15 000 mladých ľudí z celej EÚ. Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibora Navracsics uviedol: „Vďaka našej iniciatíve sa na cesty po EÚ vydalo asi 15 000 mladých Európanov vo veku 18 rokov. Mali tak možnosť bezprostredne pochopiť podstatu slobody pohybu, objaviť rozmanitosť a kultúrne bohatstvo Európy a stretnúť sa s ľuďmi z iných krajín. Som presvedčený, že pre týchto mladých ľudí to bol zážitok na celý život. Preto som veľmi rád, že túto príležitosť bude môcť na budúci rok využiť ešte viac mladých ľudí.“