Do 3. kola iniciatívy EÚ pre mládež sa prihlásilo takmer 95 tisíc 18-ročných Európanov zo všetkých členských štátov EÚ. Z nich tentokrát cestovné poukazy DiscoverEU získalo vyše 20 000 z nich. Celkovo sa do iniciatívy hlásili skôr dievčatá (59,8%) ako chlapci (39,8%). Najviac sa hlásilo stredoškolákov (75%) a vysokoškolákov (18%). Do 3. kola iniciatívy DiscoverEU sa prihlásilo aj 1260 Slovákov a 212 z nich získalo cestovné poukazy. Úspešní uchádzači 3.kola budú v najbližšej dobe kontaktovaní a dobrodružnú cestu budú môcť podniknúť sami alebo v maximálne 5-členných skupinách, počas maximálne 30 dní v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020. Cestovať budú prevažne vlakom, vo výnimočných prípadoch budú môcť využiť aj iné spôsoby dopravy.
Tento mesiac oslavujeme 1. výročie iniciatívy DiscoverEU. Počas prvého roku jej existencie sa prihlásilo približne 275 000 mladých Európanov, ktorí mali záujem o túto skúsenosť. Cestovný poukaz získalo približne 50 000 z nich. Iniciatíva DiscoverEU bola na základe návrhu Európskeho parlamentu na prípravnú činnosť spustená nedávno, v júni 2018. Rozpočet na ňu v roku 2018 predstavuje 12 miliónov EUR. Na rok 2019 Európsky parlament na iniciatívu schválil 16 miliónov EUR. Komisia v máji 2018 na iniciatívu DiscoverEU ako súčasť budúceho programu Erasmus v dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie 2021 – 2027 navrhla sumu 700 miliónov EUR. Ak Európsky parlament a Rada tento návrh odsúhlasia, bude ďalších 1,5 milióna mladých ľudí vo veku 18 rokov počas týchto 7 rokov môcť cestovať týmto spôsobom.
Komisia plánuje otvoriť ďalšie kolo prihlášok pred koncom roka 2019, pričom k dispozícii bude ďalších 20 000 cestovných poukazov.