Minulý víkend sa počas záverečnej európskej panelovej diskusie občanov o boji proti nenávisti v spoločnosti stretlo 150 európskych občanov, ktorí spoločne adresovali 21 konkrétnych odporúčaní Európskej komisii a vnútroštátnym orgánom. Cieľom odporúčaní je eliminovať všetky formy nenávisti a posilniť vzájomný rešpekt v spoločnosti. Občania sa od apríla 2024 stretávali, aby diskutovali o rôznych príčinách a hnacích silách nenávisti v EÚ i o tom, ako možno proti nej bojovať v skutočnom svete a online. Príspevky z tohto panelu a z platformy na zapojenie občanov preskúma kolégium komisárov a budú podkladom pre nadchádzajúce iniciatívy Komisie v oblasti boja proti nenávistným prejavom a zločinom z nenávisti.