Európska komisia schválila svoju siedmu dohodu o predbežnom nákupe (Advance Purchase Agreement) s farmaceutickou spoločnosťou Novavax. Cieľom je zabezpečiť prístup k potenciálnej vakcíne proti ochoreniu COVID-19 v štvrtom štvrťroku 2021 a v roku 2022. Na základe tejto zmluvy budú môcť členské štáty kúpiť až 100 miliónov dávok očkovacej látky Novavax s možnosťou nákupu ďalších 100 miliónov dávok v priebehu rokov 2021, 2022 a 2023, a to za predpokladu, že vakcína bude bezpečná a účinná po preskúmaní a schválení Európskou agentúrou pre lieky. Členské štáty budú môcť aj darovať vakcíny krajinám s nižšími a strednými príjmami alebo ich presmerovať do iných európskych krajín.

Novavax je biotechnologická spoločnosť, ktorá vyvíja očkovacie látky novej generácie proti závažným infekčným chorobám. Ich vakcína proti ochoreniu COVID-19 už podlieha priebežnému preskúmaniu agentúrou EMA vzhľadom na možné povolenie jej uvedenia na trh. Komisia prijala rozhodnutie podporiť túto vakcínu na základe dôkladného vedeckého posúdenia, použitej technológie, skúseností spoločnosti s vývojom vakcín a jej výrobnej kapacity. Zmluva dopĺňa široké portfólio vakcín a prispieva k lepšej pripravenosti na pandémiu ochorenia COVID-19.