Komisia predstavila prvý dokument z balíčka opatrení o obehovom hospodárstve, ktorého cieľom je znížiť objemy vyhadzovaných surovín.Nový návrh nariadenia o hnojivách má uľahčiť prístup organických hnojív vyrobených z odpadu na európsky trh a zabezpečiť pre ne rovnaké podmienky ako pre tradičné neorganické hnojivá. Predtým ako výrobcovia dostanú na organické hnojivo certifikát, budú musieť preukázať, že ich výrobok spĺňa limity na organické či mikrobiálne kontaminanty a fyzické nečistoty.V súčasnosti sa v EÚ recykluje len 5 % biologického odpadu. Komisia odhaduje, že keby sa ho recyklovalo viac, takýto odpad by mohol nahradiť až 30 % neorganických hnojív.„Naši poľnohospodári používajú hnojivá vyrobené z dovážaných zdrojov alebo na základe energeticky náročných postupov, hoci náš priemysel by tento biologický odpad mohol zhodnotiť a využiť ho v podobe recyklovaných živín,“ povedal pri predstavení nariadenia podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.