Európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan navštívi v dňoch 17. – 18. októbra 2018 Slovensko. Vo štvrtok 18. októbra sa zúčastní konferencie Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektorePočas svojej návštevy sa komisár Hogan stretne aj so zástupcami slovenského agropotravinárskeho sektora a zúčastní sa stretnutia s predstaviteľmi výborov NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, financie a rozpočet a hospodárske záležitosti.