Slovensko získané financie z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu doplní prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Uchádzať sa o ne môžu štátne inštitúcie, samosprávy aj mimovládky.
Na zvládanie migračných tokov, azyl, integráciu a návrat občanov tretích krajín poskytne Európska únia do roku 2020 sumu 13 miliónov eur. Ministerstvo vnútra SR už vypísalo prvé 3 výzvy v rámci Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.
Úspešný projekt by mal prispieť k efektívnemu fungovaniu európskej azylovej politiky. „Ambíciou národného programu v oblasti azylu je zaručiť dostatočnú kvalitu života a podporu jednotlivca počas azylového procesu v súlade s medzinárodnými štandardami“, vysvetlila Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR.