Nepretržitá 24-hodinová ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, bezpečie aj strechu nad hlavou poskytuje pre ľudí bez domova nezisková organizácia Depaul v Bratislave. Jedno z jej zariadení – Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac  na Hattalovej ulici v Bratislave osobne navštívil európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva, Nicolas Schmit, spoločne s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom. Práve podpora terénnej sociálnej práce a sociálnych služieb krízovej intervencie zo strany rezortu práce sú nevyhnutným predpokladom pri pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Organizácia Depaul je považovaná za kľúčového regionálneho aktéra v iniciatíve „Housing First“ (bývanie na prvom mieste), ktorá je financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom nového fondu obnovy REACT-EU. Projekty s názvom „Housing First“ predstavujú nový prístup k boju proti bezdomovectvu. Táto iniciatíva sa zameriava na hľadanie dôstojného nájomného bývania, čo je vzhľadom na nedostatok sociálnych bytov na Slovensku nesmierne dôležité. Iniciatíva „Housing First“ bude mať zásadný význam pre realizáciu cieľov Európskej platformy na boj proti bezdomovectvu, keďže plánuje prostredníctvom spoločného dialógu vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán konkrétnymi krokmi napomôcť k ukončeniu bezdomovectva v EÚ.