Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová sa zúčastní v pondelok a utorok (10.10.-11.10.) v Bratislave na konferencii s názvom Zlepšenie postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien, ktorá sa uskutoční pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Eurokomisárka Jourová otvorí konferenciu spoločne s ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou, ministrom práce Jánom Richterom, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom a českým ministrom pre ľudské práva Jiřím Dienstbierom. Témam konferencie bude dominovať situácia rómskej mládeže v Európe, jej občianska angažovanosť, identita Rómov, sociálne práva, vzdelávanie a zamestnanosť, či integrácia Rómov do spoločnosti.Pri príležitosti konferencie sa uskutoční aj slávnostné odovzdávanie medzinárodného ocenenia Roma Spirit Award, kde je eurokomisárka Věra Jourová zároveň čestnou predsedníčkou v porote.