36 318 mladých Európanov vo veku 18 rokov dostane bezplatný cestovný lístok s cieľom preskúmať rozmanitosť Európy, dozvedieť sa o jej kultúrnom dedičstve a histórii a spojiť sa s ľuďmi z celého kontinentu. Je tomu tak vďaka iniciatíve DiscoverEU financovanej v rámci programu Erasmus+. V období od marca 2024 do mája 2025 budú mladí Európania cestovať najmä železničnou dopravou. Toto kolo podávania prihlášok v rámci iniciatívy DiscoverEU bolo otvorené pre mladých ľudí narodených v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 z členských štátov EÚ, ako aj z krajín pridružených k programu Erasmus+. V tomto kole sa prihlásilo celkovo 144 038 mladých ľudí. Viac informácií o iniciatíve DiscoverEU a číselných údajoch podľa jednotlivých krajín nájdete v informačnom prehľade youth.europa.eu/d8/sites/default/files/inline-files/DiscoverEU_factsheet_2024.pdf