Prieskum celkovo ukazuje silnú podporu priorít EK: voľný pohyb podporuje 82 % respondentov, na Slovensku 83% (+1) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku 75 % (SK – 76%).  Občanov sa prvýkrát pýtali, aký majú názor na obchodnú politiku EÚ a väčšina (71 %) jej vyjadrila podporu. Európania  a rovnako aj Slováci vnímajú „voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ“ (58 %, SK – 70%) a „mier medzi členskými štátmi EÚ“ (54 %, SK- 48%) ako dva najpozitívnejšie výsledky EÚ.