Európska komisia a skupina Breakthrough Energy pod vedením Billa Gatesa podpísali memorandum o porozumení s cieľom zriadiť spoločný investičný fond, ktorého účelom je pomáhať inovačným európskym podnikom rozvíjať nové technológie čistej energie a prinášať ich na trh. Rozpočet tohto investičného fondu je 100 miliónov EUR.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Rozsah a rýchlosť toho, čo je potrebné na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy, si vyžaduje inovačné myslenie a odvážne činy. Nielenže sa tento nový nástroj verejno-súkromných investícií vytvoril v rekordnom čase, bude navyše slúžiť ako vzor pre spoločné kroky na zrýchlenie prevratných inovácií v Európe.“ Začiatok fungovania fondu Breakthrough Energy Europe sa očakáva v roku 2019. Polovicu kapitálu poskytne skupina Breakthrough Energy a druhá polovica bude pochádzať z finančných nástrojov na rozdelenie rizika InnovFin financovaných prostredníctvom programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020.