Európska noc výskumníkov sa na Slovensku bude konať tradične v posledný septembrový piatok – 27.9.2019 – v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Poprade. Mottom tohtoročného festivalu vedy je: „Život ako ho (ne)poznáme“. Zameriame sa na život z rôznych aspektov a jeho skúmanie rôznymi vedeckými smermi a disciplínami. Okolo nás a v nás denne prebiehajú milióny procesov, či už chemických, biologických, technologických alebo iných, ktoré nás ovplyvňujú a formujú životy ľudí a spoločnosti. Výskumníci a inovátori sa venujú ich skúmaniu, definovaniu a inovovaniu, čím a prispievajú tak k poznaniu nás samých a zlepšovaniu nášho života