Radi by sme vás informovali o iniciatívach/súťažiach, ktoré sa realizujú v súvislosti s blížiacim sa Európskym týždňom odborných zručností 2018:

Cena pre učiteľov a majstrov odbornej prípravy – termín: 20. august 2018

Cieľom tejto iniciatívy je identifikovať učiteľov a/alebo majstrov odbornej prípravy v sektore odborného vzdelávania, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v procese OVP mladých alebo dospelých učiacich sa.
Viac informácií nájdete na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018TeachersTrainersAward