V súvislosti s blížiacim sa Európskym týždňom odborných zručností 2018 sa tiež realizujú:

Odborná príprava na pracovisku – termín: 20. august 2018

Cieľom tejto iniciatívy  je zviditeľniť príklady dobrej praxe v kontinuálnom profesijnom rozvoji v mikro, malých a stredných podnikoch, ktoré sa realizujú v Európe, a tým spôsobom inšpirovať novú prax a politiky.
Viac informácií nájdete na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EVSW_Award_2018_Training_at_Work

Informácie o ďalších súťažiach organizovaných na európskej úrovni sú uverejnené aj na národnej stránke iniciatívy www.erasmusplus.sk/vsw.