Cena pre výskumníkov v OVP – termín 24. august 2018

Cieľom je oceniť vynikajúci výskumný projekt v oblasti OVP, výskumný tím alebo individuálneho výskumného pracovníka, ktorý významne prispel k inovatívnemu mysleniu v OVP, vrátane počiatočného a vyššieho OVP, pokračujúceho OVP, vzdelávania dospelých a kontinuálneho profesijného učenia sa.
Viac informácií nájdete na:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETAWARD2018

Informácie o ďalších súťažiach organizovaných na európskej úrovni sú uverejnené aj na národnej stránke iniciatívy www.erasmusplus.sk/vsw.