Európsky akt o údajoch nadobudol účinnosť dňa 11.01.2024. Nové pravidlá vymedzujú práva na prístup k údajom vytvoreným v EÚ a ich využívanie vo všetkých hospodárskych odvetviach. Uľahčia tiež výmenu údajov, a to najmä priemyselných údajov. Akt zabezpečí spravodlivosť v digitálnom prostredí tým, že určí, kto môže z údajov vytvárať hodnotu a za akých podmienok. Konkurencieschopný a inovatívny trh s údajmi podporí tým, že sprístupní priemyselné údaje a objasní právne aspekty ich používania. Po nadobudnutí účinnosti sa akt o údajoch začne uplatňovať o 20 mesiacov, t. j. 11. septembra 2025.