V dňoch 26. a 27. septembra 2023 oslávime Európsky deň jazykov podujatím EDJ 2023. 26. septembra 2023 sa v dopoludňajších hodinách v priestoroch Mestskej knižnice na Klariskej 16 v Bratislave uskutoční výstava knižiek Harryho Pottera v rôznych európskych jazykoch a bude sprevádzaná jazykovými kvízmi. O 18.00 hod. sa výstava premení na scénické čítanie a následnú diskusiu o divadle a viacjazyčnosti v podaní divadelného súboru Spare Parts Theater. Podujatie je otvorené pre verejnosť do naplnenia kapacity priestoru. 27. septembra 2023 sa program presunie do online prostredia.Workshopy a prezentácie v dopoludňajších hodinách určené pre žiakov upriamia pozornosť nielen na význam učenia sa jazykov, ale aj plurikultúrny rozmer našej spoločnosti. Popoludnie bude vyhradené pre učiteľov cudzích jazykov, v rámci ktorého sa, okrem workshopov, uskutoční aj panelová diskusia „Umelá inteligencia – pomoc alebo prekážka v školskom prostredí?“ EDJ 2023 organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad spolu s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.