Európsky parlament v roku 2015 vyhlásil 2. august za „Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu“, s cieľom pripomenúť si 500 000 Rómov – čo v tom čase predstavovalo minimálne štvrtinu celkovej rómskej populácie – ktorí boli zavraždení v nacistami okupovanej Európe.

„Pri príležitosti Dňa pamiatky rómskych obetí holokaustu si chceme uctiť pamiatku 500 000 rómskych obetí holokaustu. Tento rok si s hlbokým zármutkom pripomíname 75. výročie zavraždenia posledných Rómov, ktorí boli neprávom a brutálne uväznení v tzv. cigánskom rodinnom tábore v Osvienčime – ľudí, ktorí boli odsúdení na smrť len za to, kým boli.

V našich moderných európskych spoločnostiach a politických diskusiách neexistuje priestor pre dehumanizáciu Rómov alebo iných menšín. Zverstvá z minulosti pripomínajú, že rovnosť a nediskriminácia sú hodnoty, ktoré nemožno považovať za samozrejmé: ich obrana si vyžaduje našu neustálu pozornosť a pripravenosť postaviť sa tým, ktorí by ich chceli spochybniť. Uplynulo 75 rokov, ale nezabúdame. Spomienka na hrôzy minulosti nás všetkých musí inšpirovať k tomu, aby sme sa postavili za hodnoty, v ktoré veríme. Aby sme na každého z našich spoluobčanov hľadeli ako na ľudskú bytosť, ako na jednotlivcov, a aby sme si uvedomovali, ako by sme sa cítili, keby sme boli na ich mieste. To je poznatok, ktorý sme získali od našich rodičov a starých rodičov, ktorí zažili tieto najtemnejšie časy. Spolu s našimi členskými štátmi a miestnymi komunitami budeme preto naďalej bojovať proti všetkým formám rasizmu a etnickej diskriminácie tu v Európe a na celom svete. Vyzývame všetky členské štáty, aby uznali rómsky holokaust a pripomenuli si 2. august ako Deň pamiatky rómskych obetí holokaustu v celej EÚ.“ uvádzajú vo svojom vyhlásení prvý podpredseda Európskej komisie  Frans Timmermans a komisárka Věra Jourová.