Pozývame vás osláviť Európsky týždeň mládeže, ktorý sa uskutoční online od 24. do 30. mája 2021. Počas týždňa plného aktivít môžete diskutovať o relevantných témach pre mladých ľudí, dozvedieť sa o príležitostiach programov EÚ v oblasti mládeže a oslavovať úspešné príbehy angažovaných mladých ľudí. Ide oceloeurópske podujatie, ktoré každý druhý rok organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom už od roku 2003. Na úrovni jednotlivých štátov je organizácia a koordinácia zverená Národným agentúram programu Erasmus+, ktoré úzko spolupracujú s informačnou sieťou Eurodesk. Do podujatia sa zapájajú všetky štáty Európskej únie a Slovensko nie je ani tento rok výnimkou. Organizácia podujatia bola na národnej úrovni zverená práve IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže.
V roku 2021 medzi hlavné témy Európskeho týždňa mládeže patrí podpora participácie mladých ľudí angažovaním, prepájaním a posilňovaním postavenia mladých ľudí a podpora propagácie novej generácie programov Erasmus + a Európskeho zboru solidarity. Podujatie Európsky týždeň mládeže je určené mladým ľuďom vo veku 13 – 30 rokov, pracovníkom s mládežou, rodičom, učiteľom, mládežníckym organizáciám, mimovládnym organizáciám, samosprávam a ďalším zainteresovaným stranám. Súčasťou programu sú diskusie, webináre aj prezentácia výstupov výskumov RAY COR a RAY MON o vplyve pandémie Covid 19 na prácu s mládežou v Európe.„Budúcnosť máme vo svojich rukách“,tak znie tohtoročná téma Európskeho týždňa mládeže 2021, ktorá prináša diskusie zamerané na rôzne témy, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne dôležité.