Dňa 22. mája nadobudol účinnosť „európsky vyšetrovací príkaz“ vďaka ktorému sa zjednoduší práca justičných orgánov v prípade, že žiadajú o dôkazy, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte EÚ. Európsky vyšetrovací príkaz je totiž založený na vzájomnom uznávaní, čo znamená, že každý členský štát EÚ je povinný uznať a vykonať žiadosť druhého štátu rovnako, ako by konal v prípade rozhodnutia vydaného vlastnými orgánmi.

Európsky vyšetrovací príkaz konkrétne umožňuje:

  • dočasné odovzdanie osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na získanie dôkazov,
  • kontroly bankových účtov a finančných operácií podozrivých alebo obvinených osôb,
  • utajené vyšetrovania a odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky,
  • opatrenia na zabezpečenie dôkazov.