Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku vyhlásila tohtoročných víťazov súťaže Euroscola. Do Štrasburgu pocestujú stredoškoláci z Giraltoviec, Košíc, Detvy, Sniny a Piešťan.
Do tohtoročnej súťaže Euroscola sa zapojilo rekordných 28 stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska. Tematicky sa projekty jednotlivých škôl zamerali najmä na zmenu klímy, ale aj technológie, bezpečnosť v online prostredí a príležitosti, ktoré EÚ prináša mladým ľuďom.
Na prvých ôsmich priečkach sa umiestnili tieto školy: • Spojená škola, Giraltovce • Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice • Spojená stredná škola, Detva • Gymnázium, Snina • Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany • Obchodná akadémia, Dolný Kubín • Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca • Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Prvé miesto obsadila Spojená škola v Giraltovciach. Vo svojom projekte sa snažila odpovedať na otázku „Čo robí Európa pre mňa“. Študenti zorganizovali viacero podujatí zameraných na rôzne vekové kategórie – od detí v materských školách až po seniorov – vrátane rovesníckeho vzdelávania, workshopov či diskusií so slovenskými europoslancami, odborníkmi a miestnymi politikmi.