Verejná konzultácia, v ktorej sa spätne hodnotí Európsky sociálny fond (ESF) za obdobie 2014 – 2020 a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia projektov financovaných z ESF. Zisťuje spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán ESF v krajinách EÚ, ako aj od širšej verejnosti. Cieľom je zhromaždiť názory skutočných alebo potenciálnych príjemcov podpory z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a zistiť, ako tieto nástroje vníma verejnosť. Do verejnej konzultácie sa môžu zapojiť zainteresované strany a všetci občania. Je k dispozícii v 23 úradných jazykoch EÚ na tomto odkaze.Konzultácia bude prebiehať do 9. januára 2024 (vrátane).