Eurospravodaj – Február 2021 PDF NA STIAHNUTIE

PLENÁRNE ZASADNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Predsedníčka Ursula von der Leyenová o stratégii EÚ v oblasti vakcín

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vystúpila s prejavom na plenárnom zasadaní Európskeho
parlamentu o súčasnom stave stratégie EÚ v oblasti vakcín. Predsedníčka pripomenula pokrok európskeho
očkovania. Od decembra bolo v Európe dodaných 26 miliónov dávok očkovacích látok a zaočkovaných
bolo viac ako 17 miliónov ľudí. Potvrdila, že Komisia bude aj naďalej pracovať na dosiahnutí cieľa do konca
leta zaočkovať 70 % dospelej populácie v Európe. Predsedníčka von der Leyenová vyzvala europoslancov
na jednotu a solidaritu v boji proti “nášmu spoločnému nepriateľovi” koronavírusu. Zároveň vyzvala aj na
solidaritu s partnermi v susedských krajinách a na celom svete. „Ide aj o zastavenie šírenia vírusu s cieľom
znížiť pravdepodobnosť mutácií. Prístup k očkovacím látkam pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami je
preto rovnako o našom vlastnom záujme, ako aj o solidarite. Naša zodpovednosť ďaleko presahuje hranice
Európy,” povedala von der Leyenová.