Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku začali plniť novú európsku stratégiu Globálna brána na podporu inteligentných, čistých a bezpečných prepojení v digitálnej, energetickej a dopravnej oblasti a na posilnenie zdravotníckych, vzdelávacích a výskumných systémov na celom svete. Ide o udržateľné a spoľahlivé prepojenia v prospech ľudí a planéty, ktoré im pomáhajú riešiť najnaliehavejšie globálne výzvy, od zmeny klímy a ochrany životného prostredia až po zlepšenie zdravotnej bezpečnosti a posilnenie konkurencieschopnosti a globálnych dodávateľských reťazcov. Globálna brána má v rokoch 2021 až 2027 zmobilizovať investície v hodnote až do 300 miliárd eur v prospech dlhodobej globálnej obnovy, v ktorej sa zohľadnia potreby našich partnerov aj vlastné záujmy EÚ. Globálna brána spočíva v zvyšovaní investícií, cez ktoré sa šíria demokratické hodnoty a vysoké normy, dobrá správa a transparentnosť, partnerstvá rovných, bezpečná zelená a čistá infraštruktúra a súkromné investície. Projekty Globálnej brány sa budú rozvíjať a realizovať prostredníctvom iniciatív Tímu Európa. Inštitúcie EÚ, členské štáty a európske finančné inštitúcie budú spolupracovať s európskymi podnikmi, ako aj vládami, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom v partnerských krajinách. Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie a komisári pre medzinárodné partnerstvá a susedstvo, ako aj pre rozšírenie budú pod celkovým vedením predsedníčky Komisie pokračovať v prevádzkovaní platformy Globálna brána a podporovať koordináciu medzi všetkými zainteresovanými stranami.