Komisia predstavila prvé celoeurópske hodnotenie rizika divokých požiarov. Nový nástroj poskytuje harmonizované údaje a umožňuje porovnateľné hodnotenie rizika lesných požiarov v rámci krajín celoeurópskeho regiónu. Prostredníctvom harmonizovanej metódy bude nástroj pomáhať EÚ, jej členským štátom a ďalším krajinám v regióne chrániť životy a prirodzené prostredie. Nástroj dokáže porovnať údaje z posledných 20 rokov a poskytnúť nový pohľad na súčasné riziká. Tento nástroj je výsledkom spolupráce medzi Európskou komisiou a požiarnymi špecialistami zo 43 krajín. Poskytuje odpoveď na používanie rôznych metód hodnotenia požiarov pre rôzne územia, čo predstavuje problém najmä keď cezhraničné požiare postihujú niekoľko krajín súčasne. Na národnej úrovni môže tento nástroj pomôcť vládam a orgánom pre zvládanie katastrof integrovať ukazovatele hodnotenia rizika do plánov prevencie, zmierňovania a pripravenosti, čo je obzvlášť dôležité pre krajiny náchylné na katastrofy. Posúdenie rizika požiaru podporí iniciatívy EÚ, ako je napríklad Mechanizmus civilnej ochrany, Fond solidarity EÚ alebo vykonávanie nariadenia o rozvoji vidieka, s cieľom identifikovať oblasti, ktoré predstavujú stredné a vysoké riziko požiaru. Toto leto Európska únia zmobilizovala hasičské lietadlá, personál a helikoptéry, aby pomohla členským štátom a susedným krajinám riešiť ničivé lesné požiare prostredníctvom Mechanizmu civilnej ochrany a spoločných rezerv RescEU.