Európska komisia predložila okamžité opatrenia, ktoré majú pripraviť Európu na zvýšenú hrozbu koronavírusových mutácií. Nový európsky plán pripravenosti v oblasti biologickej obrany proti ochoreniu Covid-19 s názvom HERA Incubator je založený na spolupráci výskumných pracovníkov, biotechnologických spoločností, fabrík a verejných orgánov v EÚ s cieľom včas odhaliť nové varianty vírusu, motivovať k vývoju nových vakcín, urýchliť proces ich schvaľovania a zabezpečiť rozšírenie výrobných kapacít. So zvýšeným výskytom nových mutácií stúpa riziko nákazy a nastávajú problémy s výrobnými kapacitami. Nový plán má uľahčiť komunikáciu a spoluprácu vládnych orgánov s priemyslom, ktorý je zapojený do dodávateľského reťazca vakcín. HERA Incubator bude aj v budúcnosti slúžiť ako plán dlhodobej pripravenosti EÚ na mimoriadne situácie v oblasti zdravotníctva.
Niektoré kľúčové opatrenia:
– Odhaľovať, analyzovať a posudzovať mutácie: Vypracovanie špecializovaných testov pre nové varianty + podpora genómového sekvenovania v členských štátoch – financovanie EÚ najmenej 75 miliónov EUR; Dosiahnutie cieľa 5 % sekvenovania pozitívnych testov s cieľom pomôcť identifikovať varianty, monitorovať ich šírenie a preskúmať ich vplyv na prenosnosť; Zintenzívnenie výskumu a výmeny údajov o variantoch s financovaním vo výške 150 miliónov EUR; Spustenie siete klinických skúšok VACCELERATE COVID-19, ktorá spája 16 členských štátov EÚ a päť pridružených krajín vrátane Švajčiarska a Izraela, aby si vymieňali údaje a postupne zahŕňali deti a mladých dospelých ako účastníkov klinického skúšania.
– Urýchliť schvaľovanie prispôsobených vakcín:
– Zvýšiť výrobné kapacity vakcín proti COVID-19 a podporovať výrobu ďalších očkovacích látok zameraných na nové varianty;