40 % Európanov vníma EÚ pozitívne (37 % neutrálne a iba 21 % negatívne). Týka sa to 15 členských štátov, najpozitívnejšie vnímanie je v Írsku (64 %), Bulharsku a Portugalsku (v oboch 56 %).  Na Slovensku sa imidž EÚ ukazuje ako neutrálny (47%). Až  45% slovenských respondentov si myslí, že ich hlas sa v EÚ počíta, 48% sa domnieva, že nie.

Väčšina Európanov je optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (58 %). Patrí sem aj Slovensko, optimistických ohľadom budúcnosti EÚ je 61% slovenských respondentov. Optimizmus rástol vo všetkých krajinách EÚ okrem  Grécka a Spojeného kráľovstva.

Až 70 % Európanov cíti byť občanmi EÚ. Tento názor prvýkrát od jari 2010 zdieľa väčšina respondentov vo všetkých členských štátoch. V tomto ohľade Slovensko vysoko prevyšuje Európsky priemer, občanmi EÚ sa cíti až 80% Slovákov.