Komisia a Európsky investičný fond (EIF) spojili svoje sily s cieľom zintenzívniť svoju podporu obrany a bezpečnosti EÚ spustením kapitálového nástroja v oblasti obrany. Iniciatíva, ktorá pozostáva zo 100 miliónov eur z Európskeho obranného fondu a ďalších 75 miliónov eur z Európskeho investičného fondu, výrazne rozšíri investičnú kapacitu EIF s cieľom podporiť v nasledujúcich štyroch rokoch fondy súkromného kapitálu a fondy rizikového kapitálu so stratégiami vzťahujúcimi sa na technológie relevantné pre obranu. Očakáva sa, že táto iniciatíva vo výške 175 miliónov eur pritiahne ďalšie súkromné investície do fondov, čím sa zmobilizuje celková suma približne 500 miliónov eur na podporu európskych spoločností. Cieľom kapitálového nástroja v oblasti obrany je stimulovať rozvoj ekosystému súkromných fondov investujúcich do inovácií v oblasti obrany. Iniciatíva sa zameria na technológie s potenciálom dvojakého použitia, ktoré zahŕňajú civilné aj obranné aplikácie, s cieľom ďalej podporovať bezpečnosť EÚ v súlade s cieľmi Programu InvestEU.