Eurospravodaj – 1 2024

NAJNOVŠÍ EURÓPSKY SUPERPOČÍTAČ MARENOSTRUM 5

Dňa 21.12.2023 bol v španielskej Barcelone uvedený MareNostrum 5, najnovší európsky superpočítač svetovej
úrovne. V súčasnosti je jedným z 10 najvýkonnejších superpočítačov na svete, nachádza sa v barcelonskom supervýpočtovom centre a od marca 2024 bude prístupný širokej škále európskych vedeckých a priemyselných používateľov. MareNostrum 5 má najvyššiu výkonnosť 314 petaflopov, t. j. 314 miliónov miliárd výpočtov za sekundu. Je tiež najekologickejším superpočítačom v Európe. Bude vysoko energeticky účinný a bude plne poháňaný energiou z udržateľných zdrojov. Teplo, ktoré generuje, sa použije na vykurovanie budovy, v ktorej sa nachádza.