Najbližšie jarné koordinačné stretnutie siete 12 centier Europe Direct na Slovensku sa uskutoční na pozvanie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v dňoch 25. – 26. apríla v Žiline.