Sofia Gregorová je aktuálnou slovenskou víťazkou európskej súťaže 17-ročných prekladateľov Juvenes Translatores (po latinsky „mladí prekladatelia“). Jej preklad z nemčiny očaril porotu a priniesol jej pozvanie na slávnostné odovzdávanie cien v Bruseli, ktoré sa konalo 4. apríla 2019. Pri tejto príležitosti sa Sofia osobne stretla aj s komisárom pre ľudské zdroje Güntherom Oettingerom.
28 šikovných jazykárov z celej Európskej únie zvíťazilo v konkurencii 3 200 študentov zo 751 škôl a 154 jazykových kombinácií. Témou jednostranových súťažných textov bol Európsky rok kultúrneho dedičstva. Za Slovensko súťažilo celkovo 13 škôl a 58 žiakov, no práve Sofiin text presvedčil odbornú porotu zloženú z prekladateľov Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad o jej kvalitách. Sofia ovláda nemčinu aj angličtinu, ale nemčina je jej o čosi bližšia. Podľa nej je to veľmi logický jazyk, ktorý sa je ľahké naučiť, ak ovládate pravidlá. Sofia vidí za jazykmi možnosť cestovať, pracovať alebo žiť kdekoľvek na svete. Ak by mala možnosť cestovať v čase, vybrala by sa do starovekého Grécka, pretože má veľmi rada šport a zaujíma ju, ako vyzerali staroveké olympijské hry.
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores každoročne od roku 2007. Jej cieľom je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom. Do súťaže sa môžu zapojiť sedemnásťroční žiaci stredných škôl a súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ.