Najväčší program kultúrnej mobility EÚ s názvom Kultúra hýbe Európou otvára novú výzvu na individuálnu mobilitu. Zameriava sa na umelcov a profesionálov v oblasti kultúry, ktorí majú aspoň 18 rokov, majú legálny pobyt v jednej zo 40 krajín programu Kreatívna Európa a pôsobia v týchto odvetviach: divadelné umenie, výtvarné umenie, hudba, kultúrne dedičstvo, architektúra, dizajn a módny dizajn a literatúra. Podávanie prihlášok je možné od dnešného dňa do 31. mája 2024.