Na každom hlase záleží. Presne to si myslí 92 % respondentov vo všetkých členských štátoch, vrátane Slovenska, ktorí požadujú, aby sa pri závažných rozhodnutiach o budúcnosti Európy viac zohľadňovali hlasy občanov. Tieto výsledky ukazuje prieskum Eurobarometra, ktorý vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Prieskum uverejnili Európsky parlament a Európska komisia v predvečer podpisu spoločného vyhlásenia ku Konferencii o budúcnosti Európy. Jej cieľom je vytvoriť nový verejný priestor na diskusiu.
Za najlepší spôsob ako zabezpečiť, že hlasy Európanov budú vypočuté považujú respondenti zo všetkých členských štátov, s výnimkou Slovenska, najmä účasť na európskych voľbách. Slováci v prieskume ako jediní preferovali petície. 7 z 10 opýtaných Slovákov však vidí pozitívny dopad, ktorý bude mať usporiadanie Konferencie o budúcnosti Európy na demokraciu v EÚ. Polovica opýtaných Slovákov si myslí, že na týchto diskusiách by sa mali podieľať najmä mladí ľudia, ale i národné vlády, akademici, vedci a odborníci, pričom 4 z desiatich by bolo ochotných priamo sa zapojiť do diskusie. Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že podľa respondentov by mala byť oblasť posilnenia európskej politiky v oblasti zdravia najväčšou prioritou Únie. Ďalšou prioritou by mali byť investície do liečby a vakcíny proti COVID-19 alebo vytvorenie komplexnej stratégie EÚ na riešenie podobných kríz. Za najúčinnejšie opatrenia proti pandémii, respondenti považujú finančnú podporu na udržanie pracovných miest (EÚ 74 %, SK 73 %) a verejné dotácie podnikom, ktoré sa vinou pandémie dostali do ťažkostí (EÚ 72 %, SK 70 %).