Európska komisia udelila granty v celkovej výške 95 miliónov eur na nákup diagnostických testov na ochorenie COVID-19 pre 20 členských krajín vrátane Slovenska. Podpora prispeje k uľahčeniu fungovania digitálnych osvedčení v Európskej únii. Opatrenia sú súčasťou záväzku Komisie podporovať cenovo dostupný prístup k rýchlemu a presnému testovaniu pre občanov, ktorí ešte neboli plne zaočkovaní a najmä pre tých, ktorí nemôžu byť zaočkovaní zo zdravotných dôvodov. Granty sú financované prostredníctvom Nástroja núdzovej podpory a budú poskytované vnútroštátnym orgánom. Pomocou tohto nástroja sa poskytuje koordinovaná reakcia na núdzové situácie s cieľom pomôcť členským štátom riešiť potreby súvisiace s okamžitou akútnou fázou pandémie COVID-19, ako aj s obchodom, obnovou a prevenciou výskytov pandémií.