Komisia prijala odporúčanie na boj proti falšovaniu offline aj online a na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva. Cieľom odporúčania, známeho aj akosúbor nástrojov EÚ na boj proti falšovaniu, je podporovať spoluprácu medzi držiteľmi práv, poskytovateľmi služieb a orgánmi presadzovania práva a zároveň podporovať najlepšie postupy a využívanie moderných nástrojov a technológií. Pozostáva zo strategických iniciatív na boj proti falšovaniu a posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva, pričom sa v ňom stanovujú špecializované nástroje na zvýšenie odolnosti spoločností a ich schopnosti lepšie chrániť svoj nehmotný majetok, a to aj pred kybernetickou krádežou.