Eurospravodaj – Máj 2021 PDF NA STIAHNUTIE

JARNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA

Vyhrňme si rukávy

Podľa tejto prognózy hospodárstvo EÚ narastie v roku 2021 o 4,2 % a v roku 2022 o 4,4 %. Pokiaľ ide o eurozónu,
predpokladá sa, že hospodárstvo vzrastie v tomto roku o 4,3 % a v budúcom roku o 4,4 %. Ide o výrazné
zlepšenie výhľadu rastu v porovnaní s hospodárskou prognózou zo zimy 2021, ktorú Komisia predložila vo
februári. Napriek tomu, že miery rastu sa v rámci EÚ budú stále líšiť, ekonomiky vo všetkých členských štátoch
by sa mali vrátiť na predkrízovú úroveň do konca roka 2022.