Eurospravodaj – 05 2023

 

HOSPODÁRSKA PROGNÓZA Z JARI 2023

Európske hospodárstvo naďalej preukazuje odolnosť v náročnom globálnom kontexte. Nižšie ceny energie,
zmiernenie obmedzení dodávok a silný trh práce podporili v prvom štvrťroku 2023 mierny rast, čím sa
rozptýlili obavy z recesie. Tento lepší než očakávaný začiatok roka zvyšuje vyhliadky rastu hospodárstva
EÚ na 1,0 % v roku 2023 (0,8 % v zimnej priebežnej prognóze) a na 1,7 % v roku 2024 (1,6 % v zime).
Očakáva sa, že HDP na Slovensku vzrastie v roku 2023 o 1,7 %, čo bude podporené výraznou expanziou
investícií, a o 2,1 % v roku 2024, a to najmä v dôsledku oživenia vývozu, keďže sa očakáva….