Eurospravodaj – 5 2024

HOSPODÁRSKA PROGNÓZA Z JARI 2024

Po všeobecnej hospodárskej stagnácii v roku 2023 bol rast na začiatku roka 2024 lepší, než sa očakávalo, čospolu s pokračujúcim poklesom inflácie vytvorilo základ pre postupnú expanziu hospodárskej činnosti počas prognózovaného obdobia. V jarnej prognóze Európskej komisie sa za rok 2024 predpokladá rast HDP vo výške 1,0 % v EÚ a 0,8 % v eurozóne. Predpokladá sa, že v roku 2025 sa rast HDP v EÚ zrýchli na 1,6 % a v eurozóne na 1,4 %. Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien by v EÚ mala klesnúť zo 6,4 % v roku 2023 na 2,7 % v roku 2024 a následne v roku 2025 na 2,2 %. V eurozóne sa očakáva jej pokles z 5,4 % v roku 2023 na 2,5 % v roku 2024 a následne na 2,1 % v roku 2025.