Eurospravodaj – 03 2023

 

POLITICKÁ DOHODA O EURÓPSKOM ROKU ZRUČNOSTÍ

V utorok 7. marca dosiahol Európsky parlament a členské štáty dohodu o Európskom roku zručností. Bude sa
podporovať rozvoj zručností a zlepšenie pracovných a životných príležitostí pre ľudí. To umožní Európe stať sa
konkurencieschopnejšou a zaistí sa, že zelená a digitálna transformácia a hospodárska obnova budú sociálne
spravodlivé a primerané. V záujme koordinácie činností Európskeho roka zručností na vnútroštátnej úrovni
Komisia vyzvala členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora.