8. apríl jeMedzinárodný deň Rómov, pri tejto príležitosti vydali spoločné vyhlásenie prvý podpredseda Európskej komisie FransTimmermans, komisárkyMarianne Thyssenová, Věra Jourová a Corina Creţuová a komisár Johannes Hahn.

Vyhlásenie konštatuje, že „Dodržiavanie základných práv vrátane rovnakého zaobchádzania predstavuje jeden zo základných kameňov Európskej únie. Jedna z najpočetnejších menšín v EÚ však ešte toto právo nemôže plne využívať. Rómovia v EÚ nielenže čelia diskriminácii na rôznych úrovniach vrátane nerovných pracovných príležitostí, ale niekedy dokonca nemajú ani prístup k základným potrebám ako čistá voda, hygiena či potraviny.” Predstavitelia Európskej komisie zároveň deklarujú, že „Sme odhodlaní naďalej bojovať proti neznášanlivosti voči Rómom a presadzovať ich plnú integráciu vo všetkých komunitách a krajinách EÚ.”