Najväčší podiel NEET vo veku 20-24 rokov je v Taliansku (31,1%) a Grécku (26,1%) to je 1zo 4, 1 z 5 mladých bol v takejto situácii v Chorvátsku (24,2%), v Rumunsku (24,1%) či v Bulharsku (24,0%). Najnižší podiel NEET bol v Holandsku (7,2%), v Luxembursku (8,8%), v Dánsku, Nemecku a Švédsku (všetky 9,3%).
V desiatich členských štátoch sa miera NEET znížila, najviac v Nemecku (z 15,2% na 9,3%) a Bulharsku (-5,3) ostatných osemnástich členských štátoch sa situácia zhoršila, najviac v Taliansku (z 21,6% na 31,1%), v Grécku (+ 9,3 pb), v Španielsku (9,0 pb).
V roku 2015 v EÚ nepracovalo ani sa nevzdelávalo takmer 5 miliónov mladých ľudí vo veku 20-24 rokov ( 17,3%). Na Slovensku bolo v tejto situácii niečo medzi 14% a 20% mladých vo veku 20-24 rokov.

Na Slovensku bolo v procese vzdelávania v roku 2006 33.8% mladých vo veku 20 – 24 rokov, v roku 2015 to stúplo na 41.3%. V 2006 sa vzdelávalo a zároveň aj pracovalo 3,8% mladých, v roku 2015 to bol približne rovnaký počet, 3,7%. Iba v pracovnom procese bolo v roku 2006 42,1% mladých, o 9 rokov neskôr to bolo menej, 35.8%. Počet tých, ktorí nepracovali ani sa nevzdelávali v roku 2006 aj 2015 bol približne rovnaký (20,2% a 19.2%).