Na stole sú dva možné scenáre:

  • dohoda o vystúpení sa ratifikujue pred 30. marcom 2019 → právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť  1. januára 2021 (po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia);
  • dohoda o vystúpení sa neratifikuje pred 30. marcom 2019 → nebude žiadne prechodné obdobie a právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019. Táto situácia sa označuje aj ako scenár bez dohody („no deal“) alebo scenár neriadeného odchodu.

Bez ohľadu na to, ktorý scenár sa naplní, pripravenosť je dôležitá, aby táto významná zmena prebehla hladko. Európska komisia minulý rok preskúmala všetky právne predpisy EÚ, aby zistila, či si vystúpenie Spojeného kráľovstva vyžiada nejaké zmeny a následne prijala (a podľa potreby bude ďalej prijímať) osobitné cielené legislatívne návrhy tak, aby pravidlá EÚ hladko fungovali aj po odchode Spojeného kráľovstva.