V máji 2016 sa spoločnosti Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft zaviazali v Kódexe správania pre boj proti nenávistným prejavom na internete bojovať proti šíreniu nenávistného obsahu v Európe. V minulom týždni sa ku Kódexu pridali aj spoločnosti Instagram a Google+. Mimovládne organizácie a verejné orgány už v poradí tretíkrát zhodnotili ako zapojené spoločnosti kódex uplatňujú v praxi. Z hodnotenia vyplýva, že IT spoločnosti priemerne odstránili 70% nezákonných nenávistných prejavov, ktoré im boli oznámené, pričom  v prvom kole monitorovania to bolo 28 % a v druhom kole 59 % takéhoto obsahu.

Spoločnosti si plnia aj záväzok odstrániť väčšinu nenávistných prejavov do 24 hodín a to priemerne v prípade viac ako 81 % oznámení. Toto číslo sa oproti prvému kolu monitorovania zdvojnásobilo; v predchádzajúcom kole monitorovaní bolo do 24 hodín vyhodnotených 51 % oznámení.