Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zhromaždiť názory k možnej revízii obchodných noriem EÚ pre poľnohospodárske výrobky. Konzultácia sa zameriava najmä na potenciál obchodných noriem zvýšiť ponuku udržateľných výrobkov a zefektívniť súčasné právne predpisy. Svoj názor môžu vyjadriť subjekty pôsobiace v dodávateľskom reťazci, teda výrobcovia, obchodníci, maloobchodníci, združenia, spotrebitelia, organizácie občianskej spoločnosti a vnútroštátne orgány. Konzultácia bude otvorená do 31. augusta 2021.