V nadväznosti na prejav predsedu Európskej komisie o stave Únie bol na pôde Európskej komisie podrobne predstavený návrh na uzavretie novej „africko – európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta,“. Tento návrh svedčí o odhodlaní posilniť partnerstvo medzi EÚ a Afrikou a predstavuje hlavné smery činnosti kam patrí zvyšovanie strategických investícií a posilnenie úlohy súkromného sektora, investovanie do ľudí prostredníctvom  investícií do vzdelávania a zručností napríklad zapojením do  výmenných programov najmä cez Erasmus+.