Na základe smernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii (COM(2013) 48 final) sa prehĺbi spolupráca členských štátov EÚ pri zvládaní kybernetických hrozieb.
Každá krajina únie musí prijať vlastnú stratégiu informačnej bezpečnosti a vybudovať národný útvar CSIRT (Computer Security Incident Response Team), ktorý ju bude vykonávať.
Po decembrovej zhode trojice európskych inštitúcií (trialógu) malo včerajšie schvaľovanie smernice vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) jednoznačný priebeh. Za hlasovalo 34 europoslancov, proti boli iba dvaja.
Boli to práve poslanci z výboru IMCO, ktorí spoločne so zástupcami Rady EÚ a Európskej komisie vyrokovali prvé celoeurópske pravidlá informačnej bezpečnosti.