Komisia uverejní 4. apríla o 13.00 h novú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci iniciatívy WiFi4EU. Táto výzva, do ktorej sa môžu prihlásiť obce alebo skupiny obcí v EÚ, potrvá jeden a pol dňa do 5. apríla 2019 17.00 h. Obce sa budú môcť uchádzať o 3 400 poukazov, každý v hodnote 15 000 EUR, ktoré môžu použiť na bezplatné pripojenie Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane radníc, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí. Program WiFi4EU s celkovým rozpočtom 120 miliónov EUR sa realizuje formou viacerých výziev a okrem všetkých 28 členských štátov EÚ sa doň môžu zapojiť aj Nórsko a Island. O poukaz môžu jedným kliknutím požiadať obce, ktoré sa predtým zaregistrovali na špecializovanom portáli WiFi4EU. Komisia vyberá príjemcov v poradí, v akom o poukaz požiadali, pričom sa usiluje o zabezpečenie geografickej rovnováhy. Do prvej výzvy na predkladanie žiadostí v novembri 2018 sa zapojilo viac ako 13 000 obcí z celej EÚ a pridelených bolo 2 800 poukazov.