Európska agentúra pre lieky (EMA) vydala kladné stanovisko k dvom liekom na liečbu ochorenia COVID-19 (Ronapreve a Regkirona), ktoré Komisia v rámci stratégie EÚ pre terapeutiká na ochorenie COVID-19 označila za sľubné lieky. V oboch prípadoch ide o liečbu vo včasnom štádiu infekcie pomocou antivírusových monoklonálnych protilátok. Cieľom stratégie EÚ pre terapeutiká je vytvoriť široké portfólio liekov proti ochoreniu COVID-19 a do konca roka mať k dispozícii tri až päť nových liekov. Zahŕňa celý životný cyklus liekov od výskumu a vývoja cez výber sľubných kandidátov, rýchle povolenie zo strany regulačných orgánov, výrobu a nasadenie až po konečné použitie. Prvý zoznam  5 sľubných liekov bol uverejnený v júni 2021. V októbri 2021 Komisia vykonala kľúčové opatrenie, ktorým bolo vytvorenie portfolia 10 potenciálnych liekov proti ochoreniu COVID-19. Tento zoznam vychádza z nezávislých vedeckých odporúčaní a zameriava sa na potenciálne lieky proti ochoreniu COVID-19, ktoré budú pravdepodobne schválené, a tak by mohli byť čoskoro dostupné na európskom trhu. Tieto lieky poskytnú pacientom v celej EÚ liečbu čo najrýchlejšie, ak Európska agentúra pre lieky potvrdí ich bezpečnosť a účinnosť. Oba lieky – Ronapreve aj Regkirona – boli v júni 2021 zahrnuté do zoznamu piatich sľubných liekov Komisie a od októbra 2021 sú predmetom žiadosti o povolenie na uvedenie na trh.Stratégia je súčasťou silnej európskej zdravotnej únie a využíva koordinovaný prístup EÚ k lepšej ochrane zdravia našich občanov s cieľom pomáhať EÚ a jej členským štátom lepšie predchádzať budúcim pandémiám a lepšie ich zvládať. Jej cieľom je takisto zvyšovať odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti.