Od zajtra, dňa 1. septembra 2018 končí predaj energeticky náročných neefektívnych halogénových žiaroviek v Európskej únii. Výsledkom týchto pravidiel budú môcť spotrebitelia v EÚ usporiť na ich domácom rozpočte v celku objem elektrickej energie rovnajúci sa  5-ročnej spotrebe elektriny Portugalska. Zmeny v doterajších pravidlách EÚ, ktoré vstupujú do účinnosti zajtra sa týkajú štandardných halogénových žiaroviek. Tieto budú nahradené LED-žiarovkami, ktoré sa v dôsledku inovácií stali bezpečnejšími, cenovo prístupnejšími a energeticky efektívnejšími. Nové pravidlá sa však nebudú týkať produktov, ktoré sú už v regáloch obchodov, ale vzťahujú sa iba na nové výrobky vyrábané v EÚ alebo importované do EÚ. Pôvodné rozhodnutie o tejto veci prijali členské štáty EÚ a Európsky parlament ešte v roku 2009, nové pravidlá boli schválené v roku 2015, ich uvedenie do praxe bolo odložené do septembra  2018 kvôli disponibilite dostatočnej ponuky prístupných alternatív na trhu.